Dane do wpłat

Wpłat należy dokonywać na konto komornika w:

PKO BP:

61 1020 5242 0000 2502 0019 0793
podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP).


Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w kasie kancelarii (kasa czynna w godzinach pracy)

Aktualności

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

 27.05.2016 r.
KANCELARIA KOMORNIKA
BĘDZIE NIECZYNNA

 

 

 

 

 

 

Informacje

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

 

Witamy w serwisie internetowym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia Edyty Kargul.

Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje na temat pracy kancelarii, zasięgu działania komorniczego, obwieszczenia o licytacjach, wzory wniosków egzekucyjnych itp.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26-09-2013 roku przejęłam akta spraw czynnych po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Jerzym Krasowskim

Prowadzonym sprawom zostały nadane nowe sygnatury.

 

  • Dodaj link do: