Dane do wpłat

Wpłat należy dokonywać na konto komornika w:

PKO BP:

61 1020 5242 0000 2502 0019 0793
podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP).


Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w kasie kancelarii (kasa czynna w godzinach pracy)

Aktualności

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu
31 października 2016
Kancelaria Komornika
będzie nieczynna.

Dzień dodatkowego urzędowania Kancelarii
wyznaczono  na 26 listopada 2016 (sobota)

 

 

 

 

 

 

Informacje

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

 

 

UWAGA ZMIANA ADRESU

INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 19 WRZEŚNIA NASTĄPI ZMIANA ADRESU KANCELARII KOMORNICZEJ NA

50-001 WROCŁAW UL. GWARNA 11/6

DOTYCHCZASOWE ADRESY MAILOWE ORAZ NUMERY TELEFONU I FAX NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

 

Witamy w serwisie internetowym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia Edyty Kargul.

Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje na temat pracy kancelarii, zasięgu działania komorniczego, obwieszczenia o licytacjach, wzory wniosków egzekucyjnych itp.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26-09-2013 roku przejęłam akta spraw czynnych po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Jerzym Krasowskim

Prowadzonym sprawom zostały nadane nowe sygnatury.

 

  • Dodaj link do: